Thìa nếm thử

Chuẩn bị giác hơi với mọi thứ. Những chiếc thìa có hình dạng đặc biệt giúp bạn nếm cà phê đúng cách dễ dàng hơn.