Rửa ly và bình sữa

Một bình thủy tinh hoặc bình sữa sạch trong hai giây? Điều này cũng có thể thực hiện được với việc rửa ly và ấm trà. Thiết bị sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức cũng như lượng nước tiêu thụ .

Tìm hiểu thêm về việc thu thập nước bắn từ ly và ấm trà