Đá mài được nghiền hàng ngày cùng với hạt cà phê nên sau một tải trọng nhất định cần được thay thế bằng loại đá mới sắc bén hơn. Chọn đá phù hợp cho máy mài của bạn.

Tìm hiểu thêm về đá mài