Bộ lọc và vòi hoa sen của máy pha cà phê

Đặt cần gạt sang một bên và xem điều gì đang diễn ra bên trong đầu máy pha cà phê. Tuy nhiên, thường bị ẩn khỏi con mắt của những người pha cà phê, để dòng nước chảy chính xác - do đó, việc chiết xuất cà phê trong portafilter , mọi thứ cũng phải theo thứ tự trong đầu máy pha cà phê. Ngoài miếng đệm đầu của máy pha cà phê, hãy thường xuyên kiểm tra tình trạng của bộ lọc vòi hoa sen hoặc chính vòi hoa sen của máy pha cà phê.

Đọc thêm về bộ lọc đầu máy pha cà phê và vòi hoa sen