Bộ lọc cà phê kim loại

Việc pha cà phê phin có phải là thói quen hàng ngày của bạn không? Với bộ lọc cà phê bằng kim loại, bạn có thể giảm thiểu chất thải phát sinh trong quá trình pha chế.