Placera barens minikylar för att hålla mjölken vid rätt temperatur på en bekväm plats nära kaffemaskinen. Underskåpskylare eller mjölkkylare som står på bardisken är därmed nära till hands för baristan för effektiv kaffetillredning. Kylmodulerna är särskilt användbara för tillredning av kaffe i Melittas automatiska kaffemaskiner på hotell vid frukostar och konferenser.