Kontakt

E-postbrev E-posta oss 

Fordringar Fordringar

Bankförbindelse för kunderna:

IBAN (SEK): LT98 3250 0191 3580 9202
BIC/SWIFT: REVOLT21

Faktureringsadress

GreenplantationCom s.r.o.
Hradisko 467
Luhacovice 76326
Tjeckiska republiken

Moms: CZ17944759
registrerat vid den regionala domstolen i Brno under varumärket C 132099/KSBR

Kontaktpersoner

Valerian Hrala

Valerian Hrala

grundare och ägare av företaget

valerian@greenplantation.com

Lukas Tobolak

Lukáš Tobolák

företagsägare

lukas@greenplantation.com

Jakub Gerza

företagsägare

kuba@greenplantation.com

Zdenek Marecek

företagsägare och kafferostare

zdenek@greenplantation.com

Michaela Skutova

Michaela Škutová

kundservice

store@greenplantation.com