Kaffeslipning


Jämförelse av Timemore handkvarnar

Jämförelse av Timemore handkvarnar

Det verkade nästan som om det inte fanns något att förbättra på handkaffekvarnen. Men så kom Timemore och gjorde alla kaffeälskare glada med sina nya produkter och andra tillverkare av kaffetillbehör fick djupa rynkor i pannan. Med vad då?