Voorwaarden

Openingsbepalingen

i. Deze Zakelijke Voorwaarden definiëren de relatie tussen ons bedrijf, GreenplantationCom s.r.o., gevestigd te Hradisko 467, Luhacovice, 76326, Tsjechië, geïdentificeerd met CZ17944759, als de verkoper en exploitant van de e-shop gevestigd op www.greenplantation.eu, en u, onze klant, die een koopovereenkomst met ons aangaat.
ii. Wij streven naar een uniforme benadering van al onze klanten en bieden hen gelijke voordelen, ongeacht hun consumentenstatus. Daarom zijn de regels in deze Zakelijke Voorwaarden van toepassing op al onze klanten.
iii. Deze Algemene Voorwaarden zijn primair van toepassing op de aankoop van goederen via onze e-shop en zijn evenzeer van toepassing op aankopen via onze klantenlijn of in een van onze fysieke winkellocaties.

Afronding van het koopcontract

i. Je kunt een koopcontract met ons bedrijf via verschillende kanalen formaliseren: op afstand via onze online shop of klantenservicelijn, of rechtstreeks bij een van onze winkellocaties.
ii. Voor contracten die op afstand tot stand komen, vormt het plaatsen van een bestelling op onze website of via onze klantenservice een voorlopige overeenkomst. Deze voorlopige overeenkomst blijft zeven dagen geldig en wordt per e-mail bevestigd. Het definitieve contract komt tot stand zodra we deze voorlopige versie accepteren, wat wordt aangegeven door verzending van de bestelde artikelen, waarvan we je via e-mail op de hoogte stellen.
iii. Ons beleid is om goederen te verkopen in hoeveelheden die typisch zijn voor huishoudelijk gebruik. In bepaalde scenario's, zoals verkoop of promoties, behouden wij ons het recht voor om maximale bestellimieten vast te stellen.
iv. Een online bestelling is voltooid wanneer u op de knop "Bestellen" klikt. De bestelgegevens en deze voorwaarden worden zes jaar bewaard. Mocht de informatie die je tijdens het plaatsen van de bestelling hebt verstrekt onjuist zijn, dan heb je de mogelijkheid om dit te corrigeren via het bestelformulier of in je klantenaccount.

Rechten voor terugtrekking zonder reden

i. Wettelijk gezien mag je een online of telefonisch afgesloten contract binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen zonder opgaaf van reden annuleren.
ii. Om dit recht uit te oefenen, moet je ons binnen de aangegeven periode informeren. Neem contact met ons op via store@greenplantation.com. Er is ook een standaardformulier voor herroeping beschikbaar.
iii. Bij herroeping betalen we de kosten van de goederen terug. Voor herroepingen binnen 14 dagen na ontvangst, heb je ook recht op terugbetaling van de leveringskosten op basis van onze goedkoopste leveringsmethode. Voor latere herroepingen worden alleen de kosten van het artikel onmiddellijk terugbetaald, binnen 14 dagen na herroeping. We kunnen de terugbetaling vasthouden totdat de goederen zijn geretourneerd, met dezelfde betaalmethode die je hebt gebruikt, tenzij anders is overeengekomen.
iv. Retourneer de goederen binnen 14 dagen. Als er een gratis cadeau bij de aankoop was inbegrepen, moet dit ook worden geretourneerd; anders kan de restitutie worden ingehouden totdat het cadeau is geretourneerd, waarbij de retourkosten voor jouw rekening zijn.
v. Wettelijk gezien ben je verantwoordelijk voor elke waardevermindering van de goederen door een behandeling die verder gaat dan wat nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen vast te stellen. Herroeping is geen optie voor op maat gemaakte artikelen, goederen die om hygiënische redenen uit de verpakking zijn gehaald of diensten zoals cadeau- of ecologische verpakking die al zijn uitgevoerd.

Klachten

i. In gevallen waarin geleverde goederen gebreken vertonen, kunnen we compensatie aanbieden via een tegoedbon. Je hebt ook het recht om het verhelpen van defecten aan te vragen, hetzij door vervanging of reparatie. Als het herstellen van het gebrek voor ons niet haalbaar of redelijk is, kunt u een korting op de prijs vragen of zelfs van het contract afzien als het gebrek aanzienlijk is. Dit recht geldt ook voor gebreken die later worden ontdekt.
ii. Onze verantwoordelijkheid voor gebreken aan goederen duurt twee jaar vanaf de levering of tot de vervaldatum op de verpakking, afhankelijk van wat eerder is.
iii. Goederen worden als defect beschouwd als ze de verwachte of vermelde eigenschappen missen, niet aan hun beoogde doel beantwoorden, niet aan de wettelijke normen voldoen of niet in de juiste hoeveelheid zijn geleverd. Merk op dat een verhoogde gevoeligheid of allergische reactie geen gebrek vormt. Evenzo worden gebreken in gratis cadeaus of diensten die bij je bestelling worden geleverd niet als defecten beschouwd. Afbeeldingen van goederen op onze e-shop dienen ter illustratie en geven het product mogelijk niet exact weer.
iv. Voor vragen over klachten kunt u contact met ons opnemen via store@greenplantation.com, samen met een ingevuld klachtenformulier. Vergeet niet het defect te beschrijven en hoe u de klacht opgelost wilt hebben.
v. We houden je via e-mail of sms op de hoogte van de status van je klacht en kunnen je ook telefonisch bereiken.
vi. We streven ernaar om klachten snel op te lossen, meestal binnen 30 dagen. Als we deze termijn overschrijden, heb je het recht om de koopovereenkomst te annuleren.
vii. Als je klacht gerechtvaardigd is, nemen wij de kosten voor het retourneren van de goederen voor onze rekening.

Opties voor betaling en levering

i. Kies de betalings- en leveringsmethode van je voorkeur uit onze beschikbare opties. Voordat we je bestelling verzenden, word je geïnformeerd over de gekozen methoden en de bijbehorende kosten. Let op: voor online kaartbetalingen wordt het bedrag in rekening gebracht op het moment van de transactie.
ii. Hier vind je meer informatie over de huidige betaal- en leveringsmethoden en de bijbehorende kosten.
iii. Levertijden zijn schattingen, gebaseerd op de bezorgschema's van onze koeriersdiensten.
iv. In bepaalde situaties kunnen we gratis levering van goederen aanbieden.

Aanvullende bepalingen

i. Onze klanten hebben toegang tot verschillende promotionele aanbiedingen, waaronder korting- en cadeaubonnen. De toepassing van deze vouchers is onderworpen aan specifieke voorwaarden die we voor elk geval apart beschrijven. Over het algemeen kan elke voucher maar één keer worden ingewisseld en geldt één voucher per type per transactie. Tenzij anders vermeld, is het combineren van verschillende kortingen niet toegestaan. Als de waarde van een cadeaubon hoger is dan de aankoopprijs, wordt het resterende saldo niet overgeboekt naar een nieuwe bon of terugbetaald.
ii. Na je aankoop kun je een enquête van een derde ontvangen om feedback te geven over je winkelervaring. Uw inzichten over de aankoop en de producten zijn waardevol en we moedigen u aan om deel te nemen aan de enquête.

Algemene richtlijnen

i. Overeenkomstig de Wet op registratie van verkoopopbrengsten is de verkoper verplicht om de klant een reçu te geven. De verkoper is ook verplicht om de verkoop online te registreren bij de belastingdienst, in het geval van technisch defect ten laatste binnen de 48 uur.

ii. In geval van geschillen kunnen deze online worden beslecht met de daarvoor bevoegde entiteit die voor Nederland Onlinegeschillenbeslechting http://ec.europa.eu/consumers/odr/ is. Het geschil kan online, in der minne en buiten de rechtbank worden beslecht.

iii. De overeenkomst wordt gesloten in Nederland en wordt beheerst door het Nederlandse recht.

iv. Alle prijzen van producten en diensten worden opgegeven inclusief de op het moment van het plaatsen van de bestelling toepasselijke btw. Indien het btw-tarief wijzigt voordat de koopovereenkomst afgesloten is of voordat de goederen verzonden worden, is de klant verplicht om, naargelang de gekozen betaalwijze, elk betaaltekort te vereffenen, of andersom zal de verkoper onverwijld een e-mail naar de klant sturen met de vraag op welke manier hij een teveel aan aankoopprijs aan de klant kan terugbetalen. De verzending van goederen zal een factuur bevatten. De factuur kan door de verkoper ook in elektronische vorm verstuurd worden in de e-mail die de klant informeert over de verzending van de goederen. Alle goederenprijzen, met inbegrip van kortingsprijzen, gelden tot nader order of tot uitputting van de voorraden.