Επικοινωνία

E-posti kiri εξυπηρέτηση πελατών

Nõuded Απαιτήσεις

store@greenplantation.com

Πώς μπορώ να ζητήσω αγαθά;

Σύνδεση των πελατών με την τράπεζα:

IBAN:CZ27 2010 0000 0021 0244 5018
BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX

Διεύθυνση τιμολόγησης

GreenplantationCom s.r.o.
Hradiško 467
Luhacovice 76326
Δημοκρατία της Τσεχίας

PVM: CZ17944759
Καταχωρισμένο στο περιφερειακό δικαστήριο του Brno με το σήμα C 132099/KSBR.

Επικοινωνία

Valerian Hrala

Valerian Hrala

ιδρυτής και ιδιοκτήτης της εταιρείας

valerian@greenplantation.com

Lukas Tobolak

Lukáš Tobolák

ιδιοκτήτης επιχείρησης

lukas@greenplantation.com

Jakub Gerza

ιδιοκτήτης επιχείρησης

kuba@greenplantation.com

Zdenek Marecek

ιδιοκτήτης επιχείρησης και καβουρδιστής καφέ

zdenek@greenplantation.com

Michaela Skutova

Michaela Škutová

εξυπηρέτηση πελατών

store@greenplantation.com