GDPR: Лични данни

Защита на личните данни на клиентите
 
В GreenplantationCom s.r.o.; Hradisko 467, Luhačovice 76326; ID №: 17944759 (наричани по-долу "ние"), обръщаме голямо внимание на защитата на личните данни. В този документ ще намерите информация за това какви лични данни обработваме, по-специално за нашите клиенти и потребители на нашия уебсайт, дали обработваме тези данни въз основа на съгласие или на друго правно основание, за какви цели ги използваме, на кого можем да ги предадем и какви права имате във връзка с обработката на Вашите лични данни.
 
Какви лични данни обработваме?
 
 
Когато използвате нашите услуги, ние събираме различни видове данни, като например вашето потребителско име и парола, вашите контакти и други настройки. Виждаме какви продукти разглеждате на нашия уебсайт и от какви устройства, какви оферти, изпратени по електронна поща, представляват интерес за вас, и извличаме друга информация за вас, за да показваме персонализирани оферти и да подобряваме допълнително нашия уебсайт в бъдеще. Ако купувате от нас или създавате акаунт при нас, ние работим и с вашето име и фамилия, вашите поръчки и информацията, която сте задали в акаунта си.
Обработваме следните лични данни:
 
Идентификационни данни, които основно означават име и фамилия, потребителско име и парола. Номер на лична карта, ако купувате на вноски, IČ номер и ДДС номер, ако сте предприемач;
Лични данни за контакт, които ни позволяват да се свържем с Вас, по-специално Вашия имейл адрес, телефонен номер, адрес за доставка, адрес за фактуриране и контакт с Вас в социалните мрежи;
Вашите предпочитания, които са данните във Вашия профил, по-специално запаметените адреси и профили, настройките на бюлетина, членството за лоялност, списъците за пазаруване, кучетата за наблюдение на продукти (т.нар. Watchdogs), Вашите продукти и услуги и попълнените въпросници;
Вашите данни за поръчката, които представляват конкретни данни за поръчаните от Вас стоки и услуги, начина на доставка и плащане, включително номер на платежна сметка и данни за рекламация;
Данни за поведението ви на сайта, включително когато го разглеждате чрез нашето мобилно приложение, по-специално стоките и услугите, които разглеждате, връзките, върху които кликвате, начина, по който се движите из нашия сайт и превъртате екраните, както и данни от устройствата, на които разглеждате нашия сайт, като IP адрес и местоположение на устройството,          
 Данни за поведението ви при четене на съобщенията, които ви изпращаме, по-специално за времето на отваряне, както и данни за устройството, на което четете, като IP адрес и местоположение на устройството, идентификация на устройството, техническите му параметри, като например операционната система и нейната версия, разделителната способност на екрана, използвания браузър и неговата версия;
Производни данни, което означава лични данни, получени от Вашите предпочитания, стоките и услугите, които купувате от нас, данни за Вашето поведение в интернет и поведението Ви при четене на имейлите, които Ви изпращаме; това са главно данни за Вашия пол, възраст, финансово състояние, поведение при покупка и връзката Ви с различни стоки и услуги;
Данни, свързани с използването на кол център или посещението Ви в магазин, които представляват главно записи на телефонни обаждания до кол център, идентифициращи съобщения, които ни изпращате, включително. Идентификатори като IP адреси и записи от видеонаблюдението в магазините.
Ако посетите нашия уебсайт
 
 
Използване на "бисквитки" и други технологии, рекламиране и прехвърляне на данни в социалните медии
Ако посетите нашия уебсайт, ние съхраняваме и след това четем малки файлове, като например бисквитки. Бисквитката е малък набор от букви и цифри, който съхраняваме в интернет браузъра или на твърдия диск на компютъра ви. Някои "бисквитки" ни позволяват да записваме активността ви при сърфиране в нашия сайт от момента, в който отворите прозореца на уеб браузъра, до момента, в който го затворите. Тези бисквитки се изтриват, когато затворите прозореца на интернет браузъра си. Други остават на Вашето устройство за определен период от време и се активират всеки път, когато посещавате уебсайта, създал конкретната бисквитка. Използваме също така пикселни маркери (известни също като маяци), които представляват малки изображения, имащи сходно свойство с бисквитките. В сравнение с бисквитките, които се съхраняват на твърдия диск на компютъра ви, пикселните маркери са фиксирана част от уебсайта. В този документ ще продължим да наричаме всички тези технологии "бисквитки". Ние не само съхраняваме бисквитки на вашето устройство, но и четем тези бисквитки, които нашият уебсайт е поставил на вашето устройство. Освен това в този документ ще се позоваваме само на съхранението с цел опростяване.
Ако купувате от нас
 
За да купите от нас, трябва да посетите нашия уебсайт, така че вижте обработката, описана в раздела, ако посетите нашия уебсайт. Ако купувате от нас, ние ще направим и следното:
 
Ако купувате от нас като физическо лице, ние обработваме Вашите лични данни, за да обработим Вашата поръчка Вашите идентификационни данни и данни за контакт, както и информация за Вашите поръчки. Ако имате потребителски акаунт при нас, можем също така да използваме Вашите настройки за тази цел.
 
Ако купувате от юридическо лице в нашата страна, ние обработваме същите данни за същата цел въз основа на нашия легитимен интерес, състоящ се в сключването и изпълнението на договор с лицето, което представлявате.
 
Обработване за изпълнение на правни задължения
 
Ние също така трябва да спазваме определени закони, изложени. Ако обработваме Вашите лични данни по тази причина, може да не получим Вашето съгласие за такова обработване. Въз основа на това правно основание ще обработваме Вашите идентификационни данни и данни за контакт, данни за поръчка, по-специално в съответствие със следните закони:
Закон № 89/2012 Coll., Граждански кодекс,
 
Закон № 634/1992 Сб., За защита на потребителите,
 
Закон № 235/2004 Сб., За данъка върху добавената стойност,
 
Закон № 563/1991 Сб., За счетоводството.
 
За тези цели използваме личните данни за максимален срок от 8 години от издаването на последния документ към вашата поръчка.
 
Кой обработва вашите лични данни и на кого ги предоставяме?
Всички тези лични данни се обработват в качеството на администратор на лични данни. Това означава, че ние определяме определените цели, за които събираме Вашите лични данни, определяме източниците на обработката и носим отговорност за правилното ѝ извършване.
 
Възможно е също така да предадем Вашите лични данни на други субекти, които са в ролята на администратор, а именно
 
Партньори, опериращи платежни системи с цел осигуряване на плащания, по-специално във връзка с картови плащания, по-специално с Commercial Bank of Czechoslovakia, A.S. Ichi: 00001350 и Comgate A.S. Ichi: 26508842
 
Seznam.cz, A.S., Ichi 26168685
 
Facebook Ireland Limited, със седалище на адрес: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, D02 X525, Ирландия;
 
Google Ireland Limited (регистрационен номер: 368047), със седалище Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия
 
Доставчик на услуги за установяване на проверена удовлетвореност на клиентите и представител на нашето търговско дружество Heureka Shopping S.R.O., ID: 023 87 727;
 
Право на достъп
 
Казано по-просто, имате право да знаете какви данни обработваме за вас, с каква цел, по кое време, откъде получаваме личните ви данни, на кого ги предаваме, кой ги обработва извън нас и какви други права имате
Право на изтриване на данни
 
В някои случаи имате право да изтриете личните си данни. Ние ще изтрием Вашите лични данни без необосновано забавяне, ако е налице някоя от следните причини:
 
Вече не се нуждаем от Вашите лични данни за целите, за които сме ги обработвали;
 
Вие сте дали съгласието си за обработване на Вашите лични данни, което е данните, за които се изисква Вашето съгласие, и същевременно нямаме друга причина, поради която да продължим да обработваме тези данни;